Sony 手機更換電池價目表

Z5 Compact700
Z5 Premium900
Z5700
Z3 plus700
Z3 Compact700
Z3700
XA 2 Plus800
XA 2 Ultra800
XA 2800
XA 1 Plus800
XA 1 Ultra800
XA1800
XA Ultra800
XA800
XZ Premium900
XZ 31200
XZ 21000
XZ 1900
XZ900
L2700
C4700
C3700
XC800
XX700
XP700

未在上述的型號、品項,請私訊或電洽詢問。

維修保證

日安提供至少 90 天的維修後保固。不經他人拆解、保固貼紙無損,因維修品質本身造成該維修項目功能故障或異常,均在保固範圍之內。因人為因素(泡水、壓傷、摔震等等)或其他故障原因導致原保固項目零件損壞,即刻出保。

Scroll to Top