OPPO Reno 2z 螢幕維修完成
OPPO Reno 2z 螢幕維修完成

OLED 螢幕只要邊邊角角有敲到,液晶就會擴散到畫面全黑,
雖然螢幕畫面細緻,但卻是手殘黨的致命剋星,就連平價的 OPPO Reno 2z也不例外😭

OPPO Reno 2z 拆除後背蓋
OPPO Reno 2z 拆除後背蓋

拆除後背蓋,可以看到 NFC 感應片與電池、排線等等零件。

OPPO Reno 2z 測試螢幕零件狀態
OPPO Reno 2z 測試螢幕零件狀態

拆除手機保護蓋之後,扣上螢幕排線測試螢幕顯色、觸碰狀態是否正常。

OPPO Reno 2z 拆除已破損老舊螢幕
OPPO Reno 2z 拆除已破損老舊螢幕

測試正常,拆除老舊的破損螢幕。

OPPO Reno 2z 回裝其他零件
OPPO Reno 2z 回裝其他零件

安裝螢幕後,回裝其他零件。

OPPO Reno 2z 螢幕維修完成
OPPO Reno 2z 螢幕維修完成

維修完成~~

Scroll to Top